Duurzaam – Atelier Espenaer

Duurzaam

Atelier Espenaer staat voor een gebalanceerde relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Duurzaam ondernemen betekent het beschermen van het milieu tegen schadelijke productiewijzes en het herstellen van reeds toegebrachte schade. Ook betekent dit het inbedden van economische activiteiten in hun ecologische context, zodat we een hoge levensstandaard kunnen realiseren die houdbaar is op de lange termijn.

Atelier Espenaer gebruikt alleen massief hout dat is verkregen uit duurzame bronnen, met een voorkeur voor salvaged en reclaimed hout. Het restmateriaal wordt zo veel mogelijk hergebruikt om zo min mogelijk afval te produceren.

Het atelier volgt geen tijdelijke design trends of hypes; de ontwerpen zijn tijdloos en hebben een unieke, persoonlijke karakter, zodat deze altijd en vogue blijven en persoonlijk onvervangbaar zullen worden geacht door klanten. De meubels van Atelier Espenaer zijn van zodanig hoge kwaliteit, dat deze meerdere generaties kunnen meegaan.

Espenaer icon