Annulering en omboeking – Atelier Espenaer

Annulering en omboeking

Annulering en restitutie

  • Indien je de annulering uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus meldt, dan zal het volledige cursusgeld worden gerestituteerd, minus €6,95 administratiekosten.
  • Indien je de annulering tussen 9 en 5 dagen voor aanvang van de cursus meldt, dan zal 50% van het cursusgeld worden gerestituteerd, tenzij een vervanger kan worden gevonden. In dat geval zal het volledige cursusgeld worden gerestituteerd, minus €6,95 administratiekosten.
  • Annulering en restitutie is niet mogelijk binnen 4 dagen (96 uur) voor aanvang van de cursus, tenzij een vervanger kan worden gevonden. In dat geval zal het volledige cursusgeld worden gerestituteerd, minus €6,95 administratiekosten.


Een boeking kan worden geannuleerd per email naar info@espenaer.com.

Terugbetalingen vinden plaats binnen 14 kalenderdagen en volgens dezelfde methode als de betaling, tenzij anders overeengekomen.

Omboeking naar een andere cursus

Het is mogelijk om kosteloos omgeboekt te worden naar een cursus op een andere datum uiterlijk tot 10 dagen voor aanvang van de cursus waarvoor je al geregistreerd staat. Bekijk hiervoor eerst de beschikbaarheid van andere cursussen op deze website en meld je verzoek en boekingsgegevens in een email naar info@espenaer.

Voor plekken die per nieuwsbrief zijn aangekondigd geldt dat deze pas 12 uur na vrijgave beschikbaar worden voor omboeking zoals beschreven in de vorige alinea. Wil je hier niet op wachten, dan mag je de betreffende plek ook zelf direct boeken en vervolgens je vorige boeking annuleren. Wel gelden dan de annuleringsvoorwaarden bescheven in de paragraaf hierboven. Dit beleid is er om alle geïnteresseerden een gelijke kans te bieden voor vrijgekomen plekken.

Het is niet mogelijk om omgeboekt te worden binnen 9 dagen voor aanvang van de cursus waar je reeds geregistreerd voor staat. Wel kan je overwegen je boeking te annuleren. Zie voor de annuleringsvoorwaarden de paragraaf hierboven.

Espenaer icon